Terapija s pomočjo konja

Terapevtsko jahanje, terapija s pomočjo konja ali hipoterapija predstavlja zelo raznolike načine pomoči ljudem s pomočjo konja. Spretnost jahanja je pri tem postavljena v ozadje, v ospredju pa je predvsem individualna podpora zdravemu razvoju posameznika ter spremembe počutja in vedenja. Stik s konjem na osebo deluje celostno, tako na telesnem, duševnem in emocionalnem kot tudi na socialnem nivoju. Nekateri cilji terapije s pomočjo konja so: krepitev samospoštovanja in samozavesti, usmerjanje in vzdrževanje pozornosti, socialne spretnosti pri delu v manjših skupinah, zmanjševanje stresa in še veliko drugih.

 

Potek terapije

 • Uvodni pogovor
 • Oseba pripelje konja, ga očisti in pripravi
 • Odhod v jahalnico / manežo / naravo
 • Jahanje oz. delo s konjem na tleh
 • Poslavljanje od konja in zaključni pogovor

Potek terapije in delo s konjem se prilagajata individualnim potrebam in zmožnostim osebe v terapiji.

Terapija s pomočjo konj je primerna za otroke in odrasle z:

 • Lažjimi razvojnimi motnjami ali motnjami v duševnem razvoju
 • Cerebralno paralizo (sodelovanje s fizioterapevtko)
 • Psihosomatskimi obolenji
 • Vedenjskimi težavami (hiperaktivnost, učne težave, …)
 • Motnjami v navezovanju odnosov, čustvenimi motnjami
 • Nizkim samospoštovanjem
 • Posttravmatsko stresno motnjo
 • Različnimi vrstami odvisnosti
 • In za vse, ki se želijo sprostiti od vsakdanjega okolja in skrbi